Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức nhân sự được thành lập năm 1960, tiền thân là Phòng Tổ chức cán bộ. Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2014 phòng được đổi tên thành phòng Tổ chức nhân sự. Xem tất cả

Thư viện video

Xem tất cả