Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 Thông báo Quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 01/04/2024
Quyết định về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
Quyết định về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 Thông báo Quyết định về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 01/04/2024
Quyết định Công nhận kết quả kì thi tuyển dụng viên chức Đại học Thương mại năm 2023
Quyết định Công nhận kết quả kì thi tuyển dụng viên chức Đại học Thương mại năm 2023 Thông báo Quyết định Công nhận kết quả kì thi tuyển dụng viên chức Đại học Thương mại năm 2023 23/01/2024
Thông Báo Kỳ tuyển dụng viên năm 2023
Thông Báo Kỳ tuyển dụng viên năm 2023 Thông báo Kỳ tuyển dụng viên năm 2023 23/01/2024