STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 Quyết định 1423/QĐ-ĐHTM 27/09/2021 Quyết định về việc Đổi tên bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa Lý luận chính trị Tải tập tin 1
02 Quyết định 1422/QĐ-ĐHTM 27/09/2021 Quyết định về việc Đổi tên Viện Hợp Tác Quốc Tế Tải tập tin 1
03 Quyết định 1216/QĐ-ĐHTM 12/08/2021 Quy định Chế độ làm việc của Giảng viên Đại học Thương mại Tải tập tin 1
04 Quyết định 837/QĐ-ĐHTM 31/05/2021 Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Thông tin Thư viện Tải tập tin 1