Giới thiệu chung

 

Phòng Tổ chức nhân sự được thành lập năm 1960, tiền thân là phòng Tổ chức cán bộ. Trong quá trình xây dựng và phát triển, phòng có tên gọi khác nhau cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao trong từng giai đoạn: Phòng Tổ chức cán bộ từ năm 1960 đến năm 1988; phòng Tổ chức Hành chính từ năm 1989 đến tháng 7/2007; phòng Tổ chức Thanh tra từ tháng 8/2007 đến tháng 4/2011; phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2014; phòng Tổ chức nhân sự từ tháng 4/2014 đến nay.
Trong quá trình hình thành và phát triển, tập thể phòng  liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2006, 2012); được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2008.

Xem thêm