Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

Tin về giải thể và sát nhập

18/08/2016

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ VÀ THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

Thực hiện kế hoạch kiện toàn bộ máy tổ chức của Trường Đại học Thương mại nhiệm kỳ 2016-2021, Nhà trường đã tổ chức công bố Quyết định giải thể và thành lập mới một số đơn vị trong Trường. Cụ thể như sau:

Ngày 10/8/2016, Nhà trường đã tổ chức công bố:

1.  Quyết định chuyển Bộ môn Toán kinh tế, Bộ môn Kinh tế lượng trực thuộc khoa Hệ thống thông tin kinh tế thành Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Thương mại.

2.  Quyết định giải thể khoa Hệ thống thông tin kinh tế và khoa Thương mại điện tử;

3.  Quyết định thành lập khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử.

4.  Quyết định phân công Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng khoa Thương mại điện tử tạm thời giữ chức vụ Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử đến khi Nhà trường kiện toàn nhân sự quản lý khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 18/6/2016, Nhà Trường tổ chức công bố:

1.  Quyết định giải thể phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại;

2.  Quyết định thành lập Phòng Quản lý khoa học, phòng Đối ngoại và Truyền thông Trường Đại học Thương mại;

3.  Quyết định phân công Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Việt tạm thời giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý khoa học; Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thái tạm thời giữ chức vụ Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông đến khi Nhà trường kiện toàn nhân sự quản lý phòng Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự buổi công bố quyết định có PGS.TS. Đỗ Minh Thành, Bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, Phó hiệu trưởng Nhà trường; toàn thể viên chức các đơn vị giải thể, thành lập. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị và các đồng chí được phân công tạm thời giữ chức vụ quản lý các đơn vị mới thành lập.

Các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới phát biểu ý kiến, nhận nhiệm vụ và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã tin tưởng giao phó.
 
 

Xem chi tiết